2018/05/29

Bantam !


Bantam 200SG MAG.
Bantam MGL XG.


今昔のBantam.Bantam Scorpion XT.

昔からSHIMANO派の私。