2018/05/29

Bantam !


Bantam 200SG MAG.




















Bantam MGL XG.














今昔のBantam.



Bantam Scorpion XT.





昔からSHIMANO派の私。